Advocatenkantoor Mr. E.R. Schenkhuizen - advocaat en procureur


 

 

 


Klachtenregeling


Deze klachtenregeling is van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen Mr Schenkhuizen en de cliŽnt.

Met deze klachtenregeling wordt beoogd om klachten van cliŽnten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen. Doel is om de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtanalyse (zo nodig) te verbeteren.

Klachten kunnen aan de advocaat worden voorgelegd. Dat kan per brief (zenden aan Postbus 769, 2700 AT Zoetermeer) of per email: advocaat@schenkhuizen.nl. De advocaat zal trachten om in goed overleg met de cliŽnt de klachten naar zijn/haar genoegen op te lossen.

Klachten die na de behandeling door de advocaat niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, het systeem van tuchtrechtspraak voor de Advocatuur of de bevoegde rechter.


Aansprakelijkheid


Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Schenkhuizen is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering maiximaal wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het zgn. eigen risico volgens de toepgepast polsvoorwaarden.
 

 
 

Advocatenkantoor Mr. E.R. Schenkhuizen - Postbus 769 - 2700 AT Zoetermeer - tel.(070) 346 91 36 - fax (070) 362 57 34