Advocatenkantoor Mr. E.R. Schenkhuizen - advocaat en procureur


 

 

 


Indische zaken


Mr. Schenkhuizen houdt zich al jarenlang bezig met Indische zaken en heeft er een ruime ervaring in opgebouwd. Daarbij gaat het met name om de volgende regelingen.


Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (WUV)

De WUV voorziet in een uitkering en/of voorzieningen voor personen die in de Tweede Wereldoorlog zijn vervolgd. Mr. Schenkhuizen behartigt in het kader van deze wet met name de belangen van de Indische oorlogsgetroffenen, derhalve diegenen die tijdens de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands IndiŽ vervolging hebben ondergaan en daaraan blijvend ziekten en/of gebreken hebben overgehouden.


Wet Uitkeringen Burger-Oorlogsslachtoffers 1940-1945 (WUBO)

De WUBO voorziet eveneens in een uitkering en/of voorzieningen voor hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door oorlogsgeweld zijn getroffen.
In het kader van de WUBO behartigt Mr. Schenkhuizen eveneens met name de belangen van Indische oorlogsgetroffenen, en wel van diegenen die tijdens de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands IndiŽ en de daarop volgende Bersiap-periode persoonlijk oorlogsgebeurtenissen hebben meegemaakt en daaraan (blijvend) lichamelijk en/of psychisch letsel hebben overgehouden, dat invaliderend tot uiting is gekomen.


 

 
 

Advocatenkantoor Mr. E.R. Schenkhuizen - Postbus 769 - 2700 AT Zoetermeer - tel.(070) 346 91 36 - fax (070) 362 57 34