Advocatenkantoor Mr. E.R. Schenkhuizen - advocaat en procureur


 

 

 


Privacy


PRIVACYVERKLARING ADVOCATENKANTOOR SCHENKHUIZEN
Advocaat Mr E.R. Schenkhuizen vindt het belangrijk u duidelijkheid te geven over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van zijn website www.schenkhuizen.nl en zijn diensten gaat u akkoord met deze verklaring.

Toepasselijkheid
Deze verklaring geldt voor alle personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder (potentiŽle) cliŽnten, bezoekers van de website, alle andere personen die contact opnemen met zijn praktijk en kantoor.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Mr Schenkhuizen verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan hem heeft verstrekt of verstrekt op de website dan wel die hij heeft ontleend aan andere bronnen, zoals Openbare registers en Sociale Media.

Doeleinden
Mr Schenkhuizen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de overeenkomst waarin u hem opdracht heeft gegeven tot het leveren van juridische diensten alsmede facturatie van die diensten;
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
  • Het onderhouden van contact met u.
Rechtsgrond

Mr Schenkhuizen verwerkt persoonsgegevens op basis van ťťn van de volgende rechtsgronden:
  • Toestemming;
  • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst;
  • Wettelijke verplichting;
  • In verband met een gerechtvaardigd belang
Delen van uw gegevens met derden
Gegevens worden alleen met derden gedeeld bij het behandelen van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen om gegevens te delen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciŽle doeleinden

Contactgegevens
Mr Schenkhuizen is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd te ís-Gravenhage aan de Laan Copes van Cattenburch 137. Voor vragen over de privacyverklaring kunt u bellen met het kantoor (070 346 91 36) of mailen naar advocaat@schenkhuizen.nl

 Mr Schenkhuizen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. ís-Gravenhage, mei 2018

 

 
 

Advocatenkantoor Mr. E.R. Schenkhuizen - Postbus 769 - 2700 AT Zoetermeer - tel.(070) 346 91 36 - fax (070) 362 57 34